OKO – Opatijski komorni orkestar od svoga osnutka 2012. godine nastupio je u nekima od najljepših opatijskih dvorana